Rivel

Rivel Berkeley D49 N7 Taupe

Rivel Berkeley D49 N7 Taupe

Rivel Berkeley D55 N7 Taupe

Rivel Berkeley H56 N7 Taupe

Rivel Berkeley H56 N7 Taupe

Rivel Boston E-Bike D49 N7 Zwart

Rivel Central Park D52 N8 Zwart

Rivel Classique Oma D53 Zwart

Rivel Clearwater U32 1sp Zwart

Rivel Colorado City Blauw D53 N3

Rivel Colorado City Blauw H56 N3

Rivel Harvard City D56 N3 Taupe

Rivel Harvard City H59 N3 Taupe

Rivel Harvard City Taupe D53 N3

Rivel Harvard City Taupe H56 N3

Rivel Key Largo D53 Zwart

Rivel Lancaster Zwart D53 N3

Rivel Lancaster Zwart H59 N3

Rivel Memphis E-bike N8 D49 Zwart

Rivel Princeton City Cider H56 N7

Rivel Princeton City D56 N7 Zilver

Rivel Princeton City H59 N7 Zilver

Rivel Reveller D49 N7 zwart

Rivel Riviera D49 N3 Mat Zwart